แสดงรายละเอียดข่าวทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2558 (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2558)

ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2558 (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2558 (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2558)

ด้วย สกอ. แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครรับทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2558 ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559

โดยผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ