แสดงรายละเอียดข่าวโครงการประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์แบบเธียเตอร์

โครงการประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์แบบเธียเตอร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์แบบเธียเตอร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง โครงการประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์แบบเธียเตอร์
ประจำห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดโครงการสามารถดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ