แสดงรายละเอียดข่าวNon-EU Teaching Mobility Program of the University of Vienna (หมดเขต 1 กรกฎาคม 2558)

Non-EU Teaching Mobility Program of the University of Vienna (หมดเขต 1 กรกฎาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Non-EU Teaching Mobility Program of the University of Vienna (หมดเขต 1 กรกฎาคม 2558)

ด้วย International Office, University of Vienna ประเทศออสเตรีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Non-EU Teaching Mobility Program of the University of Vienna ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือระหว่างกัน ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 10-90 วัน ในระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2559 โดยมีกำหนดรับสมัครในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อได้โดยตรงที่ http://international.univie.ac.th/incoming-staff/teachers/non-eu-teaching-mobility/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ