แสดงรายละเอียดข่าวSeeds for the Future Grant Competition (หมดเขต 15 มิถุนายน 2558)

Seeds for the Future Grant Competition (หมดเขต 15 มิถุนายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Seeds for the Future Grant Competition (หมดเขต 15 มิถุนายน 2558)

ด้วย YSEALI Program ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Seeds for the Future Grant Competition ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนจำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่ https://youngsoutheastasianleaders.state.gov/grants-competition/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ