แสดงรายละเอียดข่าวขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund (หมดเขตวันที่ 4 มิถุนายน 2558)

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund (หมดเขตวันที่ 4 มิถุนายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund (หมดเขตวันที่ 4 มิถุนายน 2558)

ด้วย รัฐบาลอังกฤษประกาศจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “Newton Fund” ซึ่งประเทศไทยำด้รับการจัดสรรทุนเป็นจำนวน 2 ล้านปอนด์ต่อปี (100 ล้านบาทต่อปี) ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2015-2019) ซึ่งทุนดังกล่าวประกอบเวยโปรแกรมต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา Natural Sciences, Engineering, Social Science and Humanities ประกอบด้วย

1.  People เกี่ยวกับ capacity building, people exchange และ joint centers
2.  Programmes เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยระหว่างหน่วยงานหรือนักวิจัยไทยและอังกฤษ
3.  Translation เกี่ยวกับ capacity building และโครงการสำหรับการส่งเสริมให้ผลงานวิจัยสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในกลุ่มเป้าหมาย

โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย เวลา 13.45น. เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ