แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่2 (หมดเขต 29 พฤษภาคม 2558)

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่2 (หมดเขต 29 พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่2 (หมดเขต 29 พฤษภาคม 2558)

ด้วย วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ “เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ปี 2558” ภายใต้แนวคิด the 2nd International Conference on ASEAN Affinity: People, Prosperity, Preservation. ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน “NU ASEAN EXPO: Gearing Up Towards Community” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558 เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2558

โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ หรือสอบถามได้ที่ นายธนเสฏฐ์ กุลจิรมากันต์ ผู้ประสานงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย สำนักงานเลขานุการฯ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา โทรศัพท์ 0-5596-8629 โทรสาร 0-5569-8605

โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และจะประกาศผลการคัดเลือกบทวิจัยวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยเอกสารงานวิจัยเต็มรูปแบบให้จัดส่งภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ