แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับ นศ.กลุ่มประเทศอาเซียน (ยกเว้นไทย)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับ นศ.กลุ่มประเทศอาเซียน (ยกเว้นไทย) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับ นศ.กลุ่มประเทศอาเซียน (ยกเว้นไทย)

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศให้ทุนการศึกษาแต่นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกที่มีสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน (ยกเว้นประเทศไทย) สำหรับรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้ จะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2558 สามารถดาวน์โหลดแบบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.grad.cmu.ac.th/eng

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ