แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขต 12 มิถุนายน 2558)

ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขต 12 มิถุนายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขต 12 มิถุนายน 2558)

ด้วย สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย

โดยทุนระดับนักศึกษาวิจัย:
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับนักศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีที่เริ่มรับทุน ระยะเวลารับทุนการศึกษา 2 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน (รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน) รับสมัครต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนเมษายน หรือ ตุลาคม ของปีถัดไป

โดยผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp หรือ www.th.emb-japan.gp.jp หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนส พาร์ค เลขที่ 90 ถนนมหิดล โทร 053-203367 ต่อ 190 หรือ 104 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในวันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ของ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ