แสดงรายละเอียดข่าวJasso Scholarship สำหรับภาคการศึกษา Autumn 2015 ณ Sophia University, Japan (หมดเขต 20พฤษภาคม 2558)

Jasso Scholarship สำหรับภาคการศึกษา Autumn 2015 ณ Sophia University, Japan (หมดเขต 20พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jasso Scholarship สำหรับภาคการศึกษา Autumn 2015 ณ Sophia University, Japan (หมดเขต 20พฤษภาคม 2558)

ด้วย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ Jasso Scholarship สำหรับภาคการศึกษา Autumn 2015 (กันยายน 2015 –มกราคม 2016) จำนวน 1 ทุน (ประเภท 1 ปีการศึกษาและ 1 ภาคการศึกษา) ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย Sophia University จะเป็นฝ่ายคัดเลือกนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการฯ

โดยผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ และจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เพื่อดำเนินการต่อไปตามรายละเอียดที่แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ