แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ