แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AMERTA Program ณ Universitas Airlangga, Indonesia (หมดเขต 28พฤษภาคม 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AMERTA Program ณ Universitas Airlangga, Indonesia (หมดเขต 28พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AMERTA Program ณ Universitas Airlangga, Indonesia (หมดเขต 28พฤษภาคม 2558)

ด้วย Universitas Airlangga (UNAIR) ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา AMERTA Program AY 2015/2016 ณ UNAIR โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 9 ล้านรูเปียห์ หรือประมาณสองหมื่นสองพันบาท ได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://international.unair.ac.id/english/ และกรอกแบบฟอร์มการสมัครโดยตรงที่ https://acts.ui.ac.id/ โดยส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ