แสดงรายละเอียดข่าวInvitation to Schwarzman Scholars Regional Webinars

Invitation to Schwarzman Scholars Regional Webinars - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Invitation to Schwarzman Scholars Regional Webinars

ด้วย Institute of International Education (IIE) Southeast Asia-Pacific ได้ขอเชิญหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยรวมทั้งคณาจารย์ เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์ Schwarzman Scholars Program เตรียมความพร้อมแก่ผู้นำให้ประสบความสำเร็จในโลกที่ประเทศจีนมีบทบาทสำคัญ

โดยการสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม ตั้งแต่ 13.30-14.30 (เวลาประเทศไทย)

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสำหรับหน่วยงานมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://schwarzmanscholars.org และกรอกแบบฟอร์มการสมัครโดยตรงที่
https://attendee.gotowebinar.com/register/7888111188472859137

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ