แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาคล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 พ.ค.58 (คลิ๊กเลย)

ประกาศ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาคล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 พ.ค.58 (คลิ๊กเลย) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาคล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 พ.ค.58 (คลิ๊กเลย)

ประกาศ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบปลายภาคล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 พ.ค.58
วิชา 176101
วิชา 177229
วิชา 177444
(ตามไฟล์เอกสารแนบ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ