แสดงรายละเอียดข่าวโครงการทุนการศึกษา ASEM-SWEDEN 2015 (หมดเขต 14 พฤษภาคม 2558)

โครงการทุนการศึกษา ASEM-SWEDEN 2015 (หมดเขต 14 พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทุนการศึกษา ASEM-SWEDEN 2015 (หมดเขต 14 พฤษภาคม 2558)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2015 ภายใต้โครงการ ASEM-SWEDEN 2015 ในระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2558 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถานบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกภูมิภาคเอเชีย โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่http://www.asemduo.org
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@aemduo.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ