แสดงรายละเอียดข่าวโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program (หมดเขต 3 สิงหาคม 2558)

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program (หมดเขต 3 สิงหาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program (หมดเขต 3 สิงหาคม 2558)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และสอบถามข้อมูล ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.inter.mua.go.th

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ