แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมถิ่นเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมถิ่นเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมถิ่นเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของท้องถิ่นเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และรศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ