แสดงรายละเอียดข่าวทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขต 16 มิถุนายน 2558)

ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขต 16 มิถุนายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขต 16 มิถุนายน 2558)

กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันว่า มูลนิธิฯ ได้เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผู้ที่ได้รับทุนจะไปสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ที่แสดงเจตจำนงขอรับอาจารย์สอนภาษาไทย ซึ่งอาจจะต้องสอนอย่างน้อย 2 กระบวนวิชาต่อภาคการศึกษา และจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 กระบวนวิชาต่อภาคการศึกษา โดยกระบวนวิชาที่เลือกเรียนวิชาหนึ่งจะต้องเป็นอเมริกันศึกษา และวาที่เหลือต้องเกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ

ทุน FLTA เป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญาและไม่ใช่เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า อาจารย์ที่ได้รัยทุนจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันทีที่สิ้นสุดการรับทุน 9 เดือน จะไม่มีการขยายระยะเวลาอยู่ต่อและไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามไปอยู่ด้วยระหว่างรับทุน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซต์ www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ “New Open”) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ