แสดงรายละเอียดข่าวUMAP Summer Program at Niigata University [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2558]

UMAP Summer Program at Niigata University [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2558] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

UMAP Summer Program at Niigata University [หมดเขต 15 พฤษภาคม 2558]

ด้วย University of Niigata ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ an USCO summer program “Summer Courses at Niigata University: Lessons from Contemporary Japan” ในระหว่างวันที่ 17-28 สิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

USCO Summer Program ประกอบด้วย 2 credit classes คือ
1.Environmental Problems and Development of Policies in Japan
2.Japanese Experiences from Various Perspective

หากนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้โดยตรง หมดเขตรับสมัครภายในวันที่
15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.isc.niigata-u.ac.jp/~miyatah/home_page_usco-c/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ