แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขต 22 มิถุนายน 2558)

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขต 22 มิถุนายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขต 22 มิถุนายน 2558)

กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันว่า มูลนิธิฯ ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1-3 ทุน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญา และสาขาที่เปิดรับสมัครหลากหลาย มุ่งเน้นด้านการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวปไซต์ www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ “New Open”) สิ้นสุดกำหนดการรับสมัครวันที่ 22 มิถุนายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ