แสดงรายละเอียดข่าวFall 2015 YSEALI Academic Fellows Institute Civic Engagement (หมดเขต 10 พฤษภาคม 2558)

Fall 2015 YSEALI Academic Fellows Institute Civic Engagement (หมดเขต 10 พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Fall 2015 YSEALI Academic Fellows Institute Civic Engagement (หมดเขต 10 พฤษภาคม 2558)

ด้วย Young Southeast Asian Leaders Initiative แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Fall 2015 YSEALI Academic Fellows Institute ภายใต้หัวข้อ “Civic Engagement” โดยผู้ที่ได้รับให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ไปศึกษาดูงานเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ YSEALIThailand@state.gov ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ