แสดงรายละเอียดข่าว2015 TCUS International Summer School@ National Sun Yat-sen University (หมดเขต 22 พฤษภาคม 2558)

2015 TCUS International Summer School@ National Sun Yat-sen University (หมดเขต 22 พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2015 TCUS International Summer School@ National Sun Yat-sen University (หมดเขต 22 พฤษภาคม 2558)

National Sun Yat-sen University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “2015 TCUS International Summer School@ National Sun Yat-sen University” ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 -28 กรกฎาคม 2558 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณ Yvette WANG อีเมล์nsysu.summerschool@gmail.com
และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ