แสดงรายละเอียดข่าวทุน Endeavour Scholarships and Fellowships (หมดเขต 30 มิถุนายน 2558)

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships (หมดเขต 30 มิถุนายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships (หมดเขต 30 มิถุนายน 2558)

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้แจ้งการรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีกำหนดเปิดรับตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships มีทั้งหมด4 ประเภท ได้แก่
1.  ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
2.  ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
3.  ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
4.  ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

โดยผู้ที่สนใจสามรถศึกษาข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยทาง aei.bkk@dfat.gov.au

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ