แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557

วัน ศุกร์ ที่ 15 พ.ค. 58 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ