แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 176101 ตอน 004 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต (เรียนตามปกติ)

ประกาศกระบวนวิชา 176101 ตอน 004 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต (เรียนตามปกติ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 176101 ตอน 004  ผศ.วสุ สิงหัษฐิต (เรียนตามปกติ)

ประกาศกระบวนวิชา 176101 ตอน 004 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ในวัน อังคาร ที่ 21 เม.ย. 58 ให้นักศึกษามาเรียนตามปกติ
- เวลา 9.30-11.00 น. วิชา 176101 ตอน 004 ห้อง LB 1404


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ