แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกำหนดการนำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5 จังหวัดลำปาง รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศกำหนดการนำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5 จังหวัดลำปาง รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกำหนดการนำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5 จังหวัดลำปาง รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศกำหนดการนำนักศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5 จังหวัดลำปาง รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล ในกระบวนวิชา 177494:การสืบสวนสอบสวนฯ

วัน ศุกร์ ที่ 24 เม.ย. 58
- เช็คชื่อบริเวณลานจอดรถคณะสังคมศาสตร์ เวลา 06.15 น.
- ออกเดินทาง(ล้อหมุน) เวลา 06.30 น.

หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาทุกคนปฎิบัติตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ