แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัย” วันพุธที่ 28 เมษายน 2558

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัย” วันพุธที่ 28 เมษายน 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัย” วันพุธที่    28   เมษายน 2558

บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมในการทำวิจัย” วันพุธที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 12.45-15.45 น. ห้องทองกวาว 1 (ชั้น 2) สำนักบริการวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาทาง www.grad.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ