แสดงรายละเอียดข่าวโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะนิติศาสตร์จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมปฏิบัติธรรม องค์เทศน์ โดย พระเทพปริยัติ (รองเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่) วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์
เมื่อ วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 18.00-20.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ