แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย วันพุธที่ 1และ 8 เมษายน 2558

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย วันพุธที่ 1และ 8 เมษายน 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย วันพุธที่ 1และ 8 เมษายน 2558

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลายตอน 001 และ 801 วันพุธที่ 1และ 8 เมษายน 2558 เวลา 16.30 - 19.30 น. อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ