แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Law in movie เรื่อง The conspriator

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Law in movie เรื่อง The conspriator - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Law in movie เรื่อง The conspriator

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม Law in movie เรื่อง The conspriator

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรับเอกสารประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 น. ณ ห้องฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (พี่เฟริ์น) ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ เป็นต้นไป

รายชื่อดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ