แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยยูนนาน (หมดเขต 31 มีนาคม 2558)

ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยยูนนาน (หมดเขต 31 มีนาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยยูนนาน (หมดเขต 31 มีนาคม 2558)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่า มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunna University) เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีน ประจำปี 2558 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
www.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “แวดวงอุดมศึกษา” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยยูนนาน โทร. (86-871) 65031756 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lxsk@ynu.edu.cn

ทั้งนี้ เอกสารการสมัครรับทุนต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยยูนนานก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ