แสดงรายละเอียดข่าวทุน “Developing Countries Partnership Program (NKB)” (หมดเขต 31 เมษายน 2558)

ทุน “Developing Countries Partnership Program (NKB)” (หมดเขต 31 เมษายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน “Developing Countries Partnership Program (NKB)” (หมดเขต 31 เมษายน 2558)

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียแจ้งว่า Directorate General of Higher Education, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทุนระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ 13 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครออนไลน์ที่
url]www.knb.dikti.to.id[/url] ภายในวันที่ 31 เมษายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ