แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เสรี-เสวนา-สาธารณะ วันที่ 18 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เสรี-เสวนา-สาธารณะ วันที่ 18 มีนาคม 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เสรี-เสวนา-สาธารณะ วันที่ 18 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เสรี-เสวนา-สาธารณะ วันที่ 18 มีนาคม 2558    
ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1    
เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมอนาธิปไตยบนท้องถนน    

#นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวหากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวให้มาแจ้งยกเลิกที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภายในวันอังคารที่17มีนาคม2558เวลา11.00น.หรือส่งข้อความINBOXมาหาพี่นัยได้เลยนะครับ

#หากนักศึกษาไม่แจ้งยกเลิกเข้าร่วมโครงการและไม่ได้เข้าร่วมโครงการถือว่านักศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ