แสดงรายละเอียดข่าวNational Pingtung University University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน (หมดเขต 30 เมษายน 2558)

National Pingtung University University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน (หมดเขต 30 เมษายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

National Pingtung University University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน (หมดเขต 30 เมษายน 2558)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่า National Pingtung University University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกแก่นักศึกษาต่างชาติ โดยทุนการศึกษาดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.  ทุนการศึกษา Higher Educational Scholarship Program สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558
2.  ทุนการศึกษา NPUST Scholarship ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ NPUST เป็นผู้ดำเนินการ โดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mua.go.th หัวข้อ “แวดวงการศึกษา”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ