แสดงรายละเอียดข่าวTohoku University Summer Program 2015 (หมดเขต 23 เมษายน 2558)

Tohoku University Summer Program 2015 (หมดเขต 23 เมษายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tohoku University Summer Program 2015 (หมดเขต 23 เมษายน 2558)

Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Tohoku University Summer Program 2015 ใน 2 ประเภทโครงการ คือ

1.  Tohoku University Science Summer Program 2015 (TSSP2015) โปรแกรมสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

2.  Tohoku University Japanese Summer Program 2015 (TUJP2015) โปรแกรมสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาจำนวนไม่เกิน 2 คน สำหรับโปรแกรม TSSP2015 และไม่จำกัดจำนวนสำหรับโปรแกรม TUJP2015

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และสามารถจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ