แสดงรายละเอียดข่าวAGU International Program “Discover the Real Tokyo; from Kabuki to Kawaii”

AGU International Program “Discover the Real Tokyo; from Kabuki to Kawaii” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AGU International Program “Discover the Real Tokyo; from Kabuki to Kawaii”

Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ AGU International Program “Discover the Real Tokyo; from Kabuki to Kawaii” ในระหว่างวันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2558

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ