แสดงรายละเอียดข่าวNational Chung Hsing University International Summer School

National Chung Hsing University International Summer School - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

National Chung Hsing University International Summer School

National Chung Hsing University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 2 ราย เข้าร่วม National Chung Hsing University International Summer School AGU International Program ซึ่งจัดขึ้นใน 2 ช่วงเวลา คือ

Session I: 15 – 80 July 2015
Session II: 5 – 18 August 2015
http://www.taiwanstudy.asia

โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าที่พัก และรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ