แสดงรายละเอียดข่าวร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบวงจรปิด

ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบวงจรปิด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบวงจรปิด

จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ