แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 57 ลงไป) รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากส่วนกลาง

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 57 ลงไป) รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากส่วนกลาง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 57 ลงไป) รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากส่วนกลาง

ประกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 57 ลงไป) รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://stu-aff.oop.cmu.ac.th/index/Download/2015_2/20150220.pdf


      ลงทะเบียนสมัครขอรับทุนได้ที่ คลิกที่นี่( คลิก )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ