แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนฟุลไบรท์และทุนอื่นๆ สำหรับคนไทย (หมดเขต 6 มีนาคม 2558)

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนฟุลไบรท์และทุนอื่นๆ สำหรับคนไทย (หมดเขต 6 มีนาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทุนฟุลไบรท์และทุนอื่นๆ สำหรับคนไทย (หมดเขต 6 มีนาคม 2558)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยกองวิเทศสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เรื่อง “ทุนฟุลไบรท์และทุนอื่นๆ สำหรับคนไทย” ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง พระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย

ท่านใดที่สนใจสามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ