แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานทนายความ Tilleke and Gibbins และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานทนายความ Tilleke and Gibbins และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เพิ่มเติม) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานทนายความ  Tilleke and Gibbins และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานทนายความ
Tilleke and Gibbins และสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เพิ่มเติม)
ตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ