แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วม เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน เสรีภาพในการชุมนุม / อนาธิปไตยบนท้องถนน

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน เสรีภาพในการชุมนุม / อนาธิปไตยบนท้องถนน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน เสรีภาพในการชุมนุม / อนาธิปไตยบนท้องถนน

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนา-เสรี-สาธารณะ
ตอน เสรีภาพในการชุมนุม / อนาธิปไตยบนท้องถนน
นำเสวนาโดย อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ อาจารย์ ดร.อุษณี เอมศิรานันท์ อาจารย์นิฐิณี ทองแท้
จัดในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์

(จากโครงการวิจัยของคณะเรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย)

สำหรับคนที่พลาดครั้งที่แล้ว ตอนตุลาการศึกษา สามารถรับชมได้ทาง http://youtu.be/Ei3lZTCNX4A
หรืออ่านรายละเอียดได้ทาง
http://www.law.cmu.ac.th/law2011/news-details.php?news_id=28655

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ