แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ “เสรี-เสวนา-สาธารณะ”

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ “เสรี-เสวนา-สาธารณะ” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ “เสรี-เสวนา-สาธารณะ”

เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ “เสรี-เสวนา-สาธารณะ”

กิจกรรมเสริม 2.5 ชั่วโมง

      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่ ( คลิก )

      ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ( คลิก )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ