แสดงรายละเอียดข่าวทุนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง (หมดเขต 15 มีนาคม 2558)

ทุนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง (หมดเขต 15 มีนาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง (หมดเขต 15 มีนาคม 2558)

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณหมิง โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mua.go.th/ ภายใต้หัวข้อ แวดวงอุดมศึกษา หรือ
www.csc.ddu.cn

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ