แสดงรายละเอียดข่าวทุน The Asian Sphere Program Scholarship (หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ทุน The Asian Sphere Program Scholarship (หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน The Asian Sphere Program Scholarship (หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2558)

เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมทุนโครงการ The Asian Sphere: Trans-Cultural Flows (Hebrew University and Haifa University, Israel) ซึ่งเป็นทุนศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ หมดเขตการรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 58

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ