แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศ นักศึกษาที่ขอดูกระดาษคำตอบนัดฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ วิชา 177250 กฎหมายที่ดิน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ประกาศ นักศึกษาที่ขอดูกระดาษคำตอบนัดฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ วิชา 177250 กฎหมายที่ดิน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่ขอดูกระดาษคำตอบนัดฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ วิชา 177250 กฎหมายที่ดิน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ประกาศ นักศึกษาที่ขอดูกระดาษคำตอบนัดฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ วิชา 177250 กฎหมายที่ดิน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ก.พ. 58 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ