แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University (หมดเขต วันที่ 11 มีนาคม 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University (หมดเขต วันที่ 11 มีนาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University (หมดเขต วันที่ 11 มีนาคม 2558)

Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2015-2016 จำนวน 4 โครงการ โดยสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1.  iExPO (Japanese proficiency required, school/department-based)
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/files/r_applicationform.zip

2.  OUSSEP (English-based, liberal arts, undergraduate-level)
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/files/o_applicationform.zip

3.  FrontierLab (English or Japanese, scientific research program)
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/files/f_applicationform.zip

4.  Maple
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/international/inbound/exchange_program/files/m_applicationform.zip

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งยังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2558 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ