ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177228 กฎหมายพาณิชย์ 2 ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

วัน เสาร์ ที่ 21 ก.พ. 58 เวลา 1300-1600 น. ห้อง LB 1401 และให้นักศึกษาที่จะสั่งซื้อหนังสือวิชาพาณิชย์2 ให้สั่งซื้อและจ่ายเงินภายในวันเสาร์นี้ ที่ร้านถ่ายเอกสารพี่แจ๋วคณะสังคม