ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และกระบวนวิชา 177321 ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และกระบวนวิชา 177321 ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และกระบวนวิชา 177321 ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

วัน ศุกร์ ที่ 20 ก.พ. 58
-176101 ตอน 004 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง 1404
-177321 ตอน 002 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง 1404