แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และกระบวนวิชา 177321 ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และกระบวนวิชา 177321 ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และกระบวนวิชา 177321 ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และกระบวนวิชา 177321 ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

วัน ศุกร์ ที่ 20 ก.พ. 58
-176101 ตอน 004 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง 1404
-177321 ตอน 002 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ