แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องมาจับฉลากที่ฝึกงาน

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องมาจับฉลากที่ฝึกงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องมาจับฉลากที่ฝึกงาน

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องมาจับฉลากที่ฝึกงาน วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบริการการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ