แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องมาจับฉลากที่ฝึกงาน

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องมาจับฉลากที่ฝึกงาน

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะต้องมาจับฉลากที่ฝึกงาน วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบริการการศึกษา