แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา  2558

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

โดยให้ดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ปีการศึกษา 2558 ทั้งโดยตรงและลับวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558 และเลือกตั้งฯล่วงหน้าในวันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 ณ หน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ บริเวณอาคารเรียนและบริหาร
คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ